Metoda
Ta 'metoda' pracy z psem, jest fundamentalna, zaczerpnięta z Natury,
oparta na obserwacji naturalnych zachowań oraz na doświadczeniach. 
Najważniejsze elementy w pracy z psami:

- Energia, bo każda istota na świecie emanuje energią
- Język ciała

-Dyscyplina naturalna
 - Zaspokajanie wszystkich podstawowych potrzeb psa - w tym wędrówka
- Świadomość kreowania rzeczywistości
- OddechDyscyplina występująca w naturze różni się od dyscypliny ludzkiej. Pozbawiona jest ego w każdym znaczeniu.
Naturalna dyscyplina, odpowiednie motywowanie psa oraz zaspokajanie jego naturalnych potrzeb, to gwarancja sukcesu w pracy z nim na każdej płaszczyźnie.

Niezależnie od wieku, rasy i przeszłości, każdy pies ma szansę na powrót do stanu naturalnej równowagi psychicznej. Bardzo rzadko potrzebna jest pomoc farmakologiczna. Trzeba w odpowiedni sposób przejąć kontrolę, zrozumieć potrzeby psa oraz "język" w jakim się porozumiewa, zdobyć prawdziwe zaufanie i szacunek, stać się dla niego przewodnikiem.

 

Zaklinacz Psów...
Spośród profesjonalistów takich jak, np: Ian Dunbar, Raili Halme, Jan Fennel, 
Cesar Millan (The Dog Whisperer), najbliżej nam właśnie do często nierozumianego Zaklinacza Psów - Cesara Millana. Choć jesteśmy łagodniejsi w działaniach i mniej skuteczni niż sam Cesar Millan, to właśnie on jest dla nas inspiracją. Jego metody sprawdzają się w tych najtrudniejszych przypadkach, ponieważ opierają się na prawach Matki Natury. 


Nie zadajemy psom bólu oraz nie wywieramy negatywnej w skutkach nadmiernej presji psychicznej.
Korekty które stosujemy, nie są w żaden sposób krzywdzące.
Równowaga i spokój Natury są w zasięgu każdego człowieka, Tu i Teraz.

Mądrość Natury płynie z Wszechświata.